• juridisk-bistand-på-vækstfabrikken-i-Holbæk-2015-web

Velkommen til CityAdvokat.dk

Hos CityAdvokat.dk yder vi professionel, individuel rådgivning og advokatbistand. Ring til os på telefon 26 12 53 81 eller 42 23 90 27.

Læg en besked med oplysning om dit telefonnummer, hvis vi ikke lige er til at fange, eller send en mail til os. Så vender vi tilbage til dig snarest muligt.

Hvem arver?

Hvis du ikke har oprettet et testamente, så fordeles arven efter reglerne i arveloven. Vi gennemgår nogle familiesituationer, for at kaste lys over, hvad det betyder for dig og dine nærmeste,der passer med din situation.

Læs mere

Dødsbo

Vi hjælper med at få en lang række formaliteter på plads mht. dødsboets behandling efter udlevering af et dødsbo fra skifteretten  Vi skaber overblik og opgør værdierne (hus, bil, indbo, værdipapirer m.m.) samt sørger for at fordele dem mellem arvinger efter loven og et evt. testamente, efter at evt. kreditorer er betalt.

Læs mere

Testamente & Ægtepagt

Vi gennemgår på et gratis uforpligtende møde arveforholdene med henblik på oprettelse af testamente.De fleste har behov for at oprette testamente med de meget varierede og skiftende familieforhold, som er gældende i dag. Ofte kan de mest hensigtsmæssige løsninger kun opnås, hvis der tillige laves en ægtepagt. 

Læs mere

Erhverv

Da erhvervsdrivende har særlige forhold, skal der tages hensyn for at sikre virksomhedens fortsatte beståen også efter separation/skilsmisse og dødsfald. Vi hjælper med professionel rådgivning om alle forebyggende tiltag rettet mod ægtefælleskifte, skifte af dødsbo, herunder sikring af virksomheden ved ægtepagt, testamente og supplerende partner/anpartshaveraftaler.

Læs mere